บริการให้คำปรึกษา เบื้องต้นฟรี 095-696-6919

Welcome To UD IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

 เราคือ บริษัท ชิปปิ้งผู้ให้บริการบริษัทชั้นนำต่าง ๆ มากว่า 30 ปี บริษัทยูดี อิมพอร์ตเอ็กพอร์ต จำกัดบริการลูกค้าด้วยความเป็นกันเอง ถ้าท่านมองหา ชิปปิ้งที่อยู่ในประเทศไทย และเป็นชิปปิ้งที่มีประสบการณ์ ได้รับการรับรองโดยศุลกากร อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์การทำงานที่เป็นระบบและเป็นระเบียบ ทุกขั้นตอนต้องผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้างานที่คอยกำกับดูแลทีมงานของเรา  เพราะการทำงาน เป็นตัวแทนหรือว่า ชิปปิ้งต้องมีความรู้และความเข้าใจ หลักเกณฑ์ต่างๆและทำให้ครบทุกขั้นตอนที่ทางศุลกากรกำหนด การทำงานที่เป็นระบบและถูกต้อง ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีฉับไว ไร้ปัญหาต่างๆ ของออกไว ของถึงลูกค้าตามกำหนดเวลา นี่คือเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา


 

  • เพราะ เราเป็นผู้ให้บริการบริษัทชั้นนำต่าง ๆ มากว่า 30 ปี
  • เพราะ เราให้บริการคุณได้ 24 ชั่วโมง 
  • เพราะ เราใส่ใจลูกค้า เหมือนเป็นสินค้าของเราเอง
  • เพราะ เรามีความชำนาญในการเครียสินค้าที่มีความหลากหลายรูปแบบ
 บริษัท ยูดี อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
88/253 หมู่ที่ 10 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540 


 
ชิปปิ้ง คืออะไร

ชิปปิ้ง  ก็คือผู้ที่ทำหน้าที่คอยดำเนินงานพิธีการศุลกากรแทน ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกของหรือสินค้าต่างๆ ชิปปิ้งต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องพิธีการศุลกากร ระเบียบข้อบังคับต่างๆ พิกัดอัตราาษีของที่นำเข้าหรือส่งออก และ กฏหมายของศุลกากร และต้องผ่านการอบรมการสอบการทดสอบโดย กรมศุลกากรเป็นผู้กำหนดและเป็นผู้อนุญาติให้เป็นตัวแทนหรือว่า ชิปปิ้งได้เท่านั้น ชิปปิ้งจะช่วยลดปัญหาต่างๆและความยุ่งยากที่เป็นสาเหตุอันเกิดมาจากการไม่รู้ระเบียบพิธีการทำให้การออกของนั้นมีความรวดเร็ว ไม่ติดปัญหา และติดขัด และยังช่วยให้การจัดเก็บาษีอากรของกรมศุลกากรนั้นมีความถูกต้อง ชิปปิ้งยังสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและอุตสหกรรมในประเทศไทยให้มีความเจริญได้
ทั้งนี้ทั้งนั้นศุลกากรและชิปปิ้งจะทำงานใกล้ชิดกัน เพราะต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำและคอย ประสานซึ่งกันและกัน ต้องมีความช่วยเหลือกันและกัน เพื่อให้งานนั้นสำเร็จปราศจากปัญหา และเป็นมาตรฐานมีประสิทธิาพ เพราะจะสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับผู้ใช้บริการผ่านศุลกากรด้วย. 

นำเข้า ส่งออก ต้องใช้บริการ ชิปปิ้งเท่านั้น เราคือ ชิปปิ้งที่สามารถทำงานให้กับท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 บริการเป็นตัวแทน ส่งออกสินค้า
 
เราให้บริการเป็นตัวแทนส่งออกสินค้า ธุรกิจที่จำเป็นต้องมีการส่งออกสินค้าผ่านทางเรือ อากาศ หรือทางบก จำเป็นที่จะต้องมีตัวแทนส่งออกสินค้า เพื่อทำหน้าที่แทนบริษัทแทนบริษัทผู้ส่งออก ติดต่อและประสานงานเดินเรื่องเอกสารและอื่นๆอีกหลายอย่าง ผ่านกับกรมศุลกากร เพราะสินค้าที่จะทำการส่งออก ต้องมีการได้รับการตรวจสอบ ว่าเป็นสินค้าใดผิดกฎหมาย หรือไม่ และต้องมีการเสียาษีเป็นจำนวนเท่าใด ทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวแทนออกของจะดำเนินเรื่องให้กับ ผู้ส่งออกทั้งหมด โดยผู้ที่ส่งออกจะต้องติดต่อหาตัวแทนที่ไว้ใจได้ ทำงานได้ดีตรงต่อเวลา  และที่สำคัญต้องติดต่อได้ตลอดเวลาในยามฉุกเฉิน

 บริการเป็นตัวแทน นำเข้าสินค้า ทั้ง ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ
 
เรา คือตัวแทนนำเข้าสินค้า ที่ ถูกต้องตามกฎหมายที่ กรมศุลกากรกำหนดไว้ โดยการนำเข้าสินค้านั้นมีระเบียบ และ กฎเกณฑ์ต่างๆ มากมายและ ต้องติดต่อกับฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ และตามที่กฎหมาย ได้กำหนดไว้ ให้ครบถ้วน โดยทางเราซึ่งเป็นตัวแทนของคุณ ได้จัดเตรียมในเรื่องเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้และพร้อมที่ จะปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนผู้นำเข้า ให้ดีที่สุด ถูกต้อง รวดเร็ว ทันใจ.
 
 
 
 การนำเข้าและการส่งออก
 
ผู้ที่จะมีความประสงค์จะนำเข้าของหรือว่าสินค้า จำเป็นต้องติดต่อหาตัวแทนออกของให้กับท่าน เพื่อความสะดวกและคอยประสานงานติดต่อกับทาง กรมศุลกากร เพราะในเบื้องหลังนั้นมีอะไรที่ยุ่งยาก และมีขั้นตอนที่ทางศุลกากรกำหนดเยอะมากพอสมควร และบุคคลที่จะคอยประสานงานกับทางกรมศุลกากร ได้ดีที่สุดก็คือ ตัวแทนออกของ หรือว่า ชิปปิ้งนั้นเอง เพราะว่าชิปปิ้งก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เดินเรื่องต่างๆให้ครบทุกขั้นตอนตามที่ ทางศุลกากรกำหนด ประโยชน์เพื่อ ความรวดเร็วและถูกต้อง ฉะนั้นการ นำเข้า หรือ ส่งออก ต้องมี ชิปปิ้งคอยทำหน้าที่ตรงนี้.
 
 การติดต่อประสานงานกับกรมศุลกากร
 
งานของเรา เป็นชิปปิ้งต้องคอยติดต่องานกับทางกรมศุลกากรเป็นหลัก เป็นตัวแทนในการนำสินค้าเข้าหรือว่าสินค้าออก การเป็นตัวแทนหรือว่าชิปปิ้งนั้นต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการ ดำเนินการทุกขั้นตอนคอยแก้ปัญหาต่างๆได้ดี  เพื่อไม่ให้ เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทของท่านได้ เราจึงมีความมั่นใจในประสบการณ์และการทำงานที่ผ่านหลายปี การเป็นมืออาชีพ ต้องมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก ในงานด้านบริการจะละทิ้งต่อหน้าที่ ที่ ทำอยู่ไม่ได้เด็ดขาด ถ้าท่านต้องการหาชิปปิ้งที่สามารถทำงานให้ท่านได้ ตลอด 24ชั่วโมงท่านได้เจอแล้วในตอนนี้ 


Tel :
095-696-6919 E-mail : info@udthailand.com
LOCATION IN GOOGLE MAPS